باسمه تعالي

تعهدنامه استفاده از سامانه طرح پرواز الكترونيكی (eFPL)

شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران

در راستاي اجراي دولت الكترونيك و صرفه جويي در هزينه هاي كاغذ، اياب و ذهاب و افزايش سرعت و دقت در انجام امور پروازي، طرح پرواز الكترونيكی شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران از تاريخ 1/12/1395 اجرایی و شركتهاي هواپيمايي و كاربران ثبت شده درخصوص موارد ذيل متعهد ميگردند:

1-    شركت هواپيمايي متقاضي استفاده از سامانه متعهد ميگردد صرفاً كاربراني كه داراي گواهینامه معتبر ديسپچري از سازمان هواپیمایی کشوری هستند را به اداره كل مراقبت پرواز معرفي نمايد و در صورت عدم رعايت اين بند عواقب ناشي از خطاي انساني در این حوزه به عهده شركت هواپيمايي مربوطه ميباشد.

2-     فراهم کردن بسترهاي ارتباطي لازم (اينترنت-اینترانت) جهت ورود و ثبت طرح پرواز در سامانه بعهده شركت هواپيمايي مربوطه میباشد.

3- در صورت عدم احراز هویت فرد، دسترسي كاربر به سامانه لغو ميگردد. احراز هویت دیسپچرها توسط مراقبت پرواز با توجه به لیست ارسالی از جانب شرکت های هواپیمایی انجام میپذیرد.

4-    با توجه به مسئوليتهاي حقوقي ايجاد طرح پرواز، كاربر متعهد ميگردد به هيچ وجه نام كاربري خود را در اختيار ديگران قرار ندهد و عواقب ناشي از عدم رعايت اين بند به عهده شخص و شركت مربوطه خواهد بود.

5-    هر طرح پرواز بعد از تأييد توسط واحد مراقبت پرواز به مدت سه ماه در سامانه ذخيره ميگردد و درصورت بروز هرگونه رخداد پروازی اطلاعات موجود در اين سامانه مورد استناد خواهد بود.

6-    درصورت بروز هرگونه اشكال در سامانه، شركت هواپيمايي موظف است براي جلوگيري از تأخير در برنامه پروازی خود، از روشهای ارسال طرح پرواز که سابق بر این در فرودگاه مربوطه انجام میپذیرفته استفاده نماید.

7-    كاربر متعهد ميگردد هرگونه تغيير در موقعيت كاري،‌ اطلاعات كاربري شامل شماره تماس و ... را از طریق آدرس ایمیل efpl@airport.ir به ادمین سامانه اطلاع دهد.

8-  كاربر موظف است در صورت عدم دريافت پاسخ به طرح پرواز درخواست شده، از طريق واحد مراقبت پرواز مربوطه، مراتب را پيگيري نمايد.